Loading, please wait.....

Obnova stávajícího oplocení v NPR Žofínský prales

Posted on
  • 26.07.2023
  • v 02:07

Oprava oplocení v NPR Žofínský prales

Úspěšně jsme dokončili projekt obnovy stávajícího oplocení v NPR Žofínský prales. Výběrové řízení organizovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, které bylo spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem byla kompletní obnova stávajícího oplocení (4 387 m) kvůli zamezení pronikání lesní zvěře do území NPR Žofínský prales, nové dřevěné oplocení bylo zhotoveno kompletně z dubu. Realizací projektu má dojít k zajištění ochrany vzácných pralesních ekosystémů v NPR Žofínský prales.