Zpět

0 Umístění v žebříčku Štiky českého byznysu

  • Autor: Administrator
  • 16-12-2019
Váš hlas je:
3.33 z 3 hlasování

Společnost Jihozápadní dřevařská a.s. byla i v roce 2019 vybrána na základě svých ekonomických výsledků do renomované soutěže Štiky českého byznysu.

 

Ocenění „Štiky českého byznysu“ je již 16 let objektivním srovnáním úspěchů českých firem napříč odvětvími a je důležitým zdrojem informací pro všechny podnikatele.

 

V Plzeňském kraji se společnost Jihozápadní dřevařská a.s. umístila na krásném desátém místě a nutno podotknout, že jako jediný zástupce z lesnických firem v jednotlivých krajích České republiky.

 

Kritéria hodnocení dávají šanci malým i velkým firmám. Důraz je kladen na růst a stabilitu. Velikost podniku, počet zaměstnanců, množství kapitálu nehrají roli.

Do žebříčku Štiky českého byznysu jsou zařazeny firmy se sídlem v ČR, jež měly v posledním roce obrat vyšší než 10 milionů eur a zároveň splnily dvě základní kvalifikační kritéria: měly v hodnoceném tříletém období alespoň jeden kladný výsledek hospodaření a prokázaly schopnost dostát svým závazkům. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 CIC, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií:

  • nárůstu obratu,
  • ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu),
  • ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům),
  • běžné likvidity,
  • míry zadluženosti.

 

NAHORU