• 0 Podporujeme Sušický plavecký oddíl

  • Autor: Redaktor
  • 06-09-2020
  3.00 z 4 hlasování

  V rámci sportoviště Sušice byl založen v roce 2017 plavecký oddíl. Plavci se účastní závodů v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji a několikrát si vybojovali start i na Mistrovství ČR. I když historie oddílu není dlouhá, s plavci ze Sušice musí jejich soupeři počítat.  

 • 0 POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Obchodní společnosti Jihozápadní dřevařská a.s.

  • Autor: Redaktor
  • 15-04-2020
  3.00 z 2 hlasování

  POZVÁNKA  NA  KONÁNÍ  ŘÁDNÉ  VALNÉ  HROMADY  Obchodní společnosti Jihozápadní dřevařská a.s.

 • 0 Jihozápadní dřevařská a.s. podporuje IKEM

  • Autor: Redaktor
  • 02-01-2020
  4.00 z 4 hlasování

  Uvědomujeme si význam zdraví pro každého občana této země, proto pravidelně podporujeme největší klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).   Protože chápeme také význam zdravotního výzkumu a přenesení nejnovějších výsledků výzkumu do praktické medicíny, stali jsme se jedním z hrdých sponzorů akce Prague Endoscopy Days 2020.

 • 0 Umístění v žebříčku Štiky českého byznysu

  • Autor: Administrator
  • 16-12-2019
  3.33 z 3 hlasování

  Společnost Jihozápadní dřevařská a.s. byla i v roce 2019 vybrána na základě svých ekonomických výsledků do renomované soutěže Štiky českého byznysu.   Ocenění „Štiky českého byznysu“ je již 16 let objektivním srovnáním úspěchů českých firem napříč odvětvími a je důležitým zdrojem informací pro všechny podnikatele.   V Plzeňském kraji se společnost Jihozápadní dřevařská a.s. umístila na krásném desátém místě a nutno podotknout, že jako jediný zástupce z lesnických firem v jednotlivých krajích České republiky.   Kritéria hodnocení dávají šanci malým i velkým firmám. Důraz je kladen na růst a stabilitu. Velikost podniku, počet zaměstnanců, množství kapitálu nehrají roli. Do žebříčku Štiky českého byznysu jsou zařazeny firmy se sídlem v ČR, jež měly v posledním roce obrat vyšší než 10 milionů eur a zároveň splnily dvě základní kvalifikační kritéria: měly v hodnoceném tříletém období alespoň jeden kladný výsledek hospodaření a prokázaly schopnost dostát svým závazkům. Pro vlastní umístění je rozhodující hodnota Indexu 1000 CIC, který je počítán na základě pěti ekonomických kritérií: nárůstu obratu, ROE (poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu), ROA (poměru hospodářského výsledku po zdanění k celkovým aktivům), běžné likvidity, míry zadluženosti.  

NAHORU