• 0 V lesích, které spravujeme, hospodaříme v souladu s lesní certifikací systémem FSC!

  • Autor: Redaktor
  • 02-04-2021
  3.00 z 2 hlasování

    Dne 23.2.2021 jsme se stali členy certifikované skupiny FSC - https://info.fsc.org/details.php?id=a02f300000jTV8MAAW&type=certificate Co je to FSC certifikace? Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém 1. lesní certifikace a 2. certifikace zpracovatelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Hornbach, IKEA, B&Q či Home Depot. Lesní certifikací systémem FSCse rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zda-li je obhospodařován v souladu se standardem FSC. Jestliže tomu tak je, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu. Rozloha lesů certifikovaných systémem FSC velmi rychle roste. V srpnu 2017 bylo celkem certifikováno přes 198 milionů hektarů lesa v 84 zemích světa. Z toho zhruba polovina rozlohy připadá na Evropu. Prostřednictvímcertifikace zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce (C-o-C, chain of custody) je možno zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů s certifikátem FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů. Výrobky s logem FSC představují ve většině západoevropských zemí již několik procent trhu. Jejich podíl rapidně roste: trh se ročně zvětšuje o desítky procent a prodává se více než 30 000 druhů výrobků s logem FSC. Certifikát FSC má dnes oprávnění používat přes 31 000 firem ve zpracovatelském řetězci (dřevozpracovatelé mající certifikát FSC). Na trhu najdeme FSC certifikované hračky, nábytek, okna, dveře, schody, železniční pražce, zahradní nábytek, nábytek do domácností, kanceláří, potřeby pro kutily, kuchyňské náčiní a stavějí se domy a mosty ze dřeva FSC. Velký rozmach zaznamenává výroba certifikovaného papíru a vydávání knih, časopisů a jiných publikací na FSC papíru.

 • 0 I nadále podporujeme IKEM, který slaví již 50. výročí založení!

  • Autor: Redaktor
  • 02-04-2021
  3.67 z 3 hlasování

  Popis: Uvědomujeme si význam zdraví pro každého občana této země, proto pravidelně podporujeme největší klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). Protože chápeme také význam zdravotního výzkumu a přenesení nejnovějších výsledků výzkumu do praktické medicíny, finanční částkou 50 000 Kč jsme se opět stali jedním z jeho hrdých sponzorů!   Darovací smlouva ke stažení v PDF

 • 0 SPONZORSKÝ DAR VE VEŘEJNÉ SBÍRCE „ZVONY PRO ŠUMAVU“!

  • Autor: Redaktor
  • 11-03-2021
  3.50 z 8 hlasování

  Příspěvkem ve výši 60 000 Kč, jsme se rozhodli podpořit veřejnou sbírku Zvony pro Šumavu pro kostel sv. Markéty v Kašperských Horách. Pro naši firmu je podpora regionu velice důležitá, neboť zde úzce spolupracujeme s mnoha místními subjekty v oblasti lesnictví a především si uvědomujeme duchovní rozměr a význam podpořené aktivity. Veřejná sbírka na spolufinancování zvonů na adrese: https://www.zvonyprosumavu.cz/sks/   Smlouva ke stažení: .*pdf

 • 0 Odvozní soupravy roku 2020 v akci!

  • Autor: Redaktor
  • 19-11-2020
  3.75 z 8 hlasování

NAHORU