Načítám, strpení...

Společnost Jihozápadní dřevařská a.s. je příjemcem dotace rozpočtu ČR - z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Vloženo dne
  • 07.12.2022
  • v 07:12

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách v lesích paní Toombsové

Číslo operace - 8.4.1
Název operace - Obnova lesních porostů po kalamitách. Cíl operace - Snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami. Obnova lesních porostů po abiotických kalamitách.

Popis: Jedná se o projekt na obnovu lesa po kalamitě způsobené suchem v lesích, které má společnost v pachtu, reg. č. 20/011/08410/231/000077 ve výši 812856 Kč, projekt je financován z rozpočtu České republiky – Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.