Načítám, strpení...

Ocenění Českých Lídrů 1. místo

Vloženo dne
  • 28.11.2022
  • v 12:11

Oficiální článek naleznete zde: https://www.oceneniceskychlidru.cz/videos/name/2022


Ocenění Českých Lídrů: Firmy sbíraly vavříny ve všech regionech, polovina finalistů jsou rodinné podniky

Projekt Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze. Do letošního finále se dostalo 111 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1527 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau společně s porotou projektu.

Kumulovaný obrat těchto firem činí téměř 66 miliard korun a zaměstnávají 19 720 lidí. Vavříny v soutěži tedy opět sbíraly úspěšné a transparentní české firmy s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci. Vítězové se mohou pyšnit titulem Český lídr.

Z 1527 nominovaných firem bylo vybráno 111 finalistů, téměř polovinu z nich tvořily rodinné podniky. Nominace tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže. Seznam vítězů najdete v tabulce níže.

Data se sbírají tři poslední roky tj. 2019 až 2021. Hodnotí se poslední dvě závěrky z roku 2020 a 2021, rok 2019 má informativní charakter.

„Účetní údaje zpracováváme z údajů uvedených ve sbírce listin a do OCL registrace jsou staženy automaticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele projektu,“ informuje garant soutěže.


Kdo se mohl zapojit?

Majitelé obchodních kapitálových společnosti jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu, včetně konečného vlastníka) Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let Pořadatelé letos představili i tři nové kategorie: Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF Czech Credit Bureau a Celorepublikový lídr pod patronací SwissLife.


Lídři tvoří páteř české ekonomiky

Podle zakladatelky projektu a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové se stejně jako v předcho-zích letech ukazuje, že jsou zúčastněné firmy páteří tuzemské ekonomiky a zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu České republiky.

Více než kdy jindy je nutné vyzdvihnout význam těchto našich firem, neboť jsou to právě ony, které dokáží posouvat své podnikání, a i v náročných situacích drží českou ekonomiku v chodu, popisuje Helena Kohoutová.

„Zejména je obdivuhodné, jak nyní aktivně řeší problémy spojené s energetickou krizí. Zároveň moni-torujeme, že řada firem v duchu společenské odpovědnosti, ale i smyslem pro to býti dobrým hospodářem, byla na současnou situaci připravena díky aktivnímu přístupu šetření a využívání přírodních zdrojů ještě dříve, než vznikla,“ říká Helena Kohoutová.

Podle zakladatelky projektu jsou tyto podniky významnými daňovými přispěvateli, vytvářejí stabilní sociální klima, protože jsou významnými zaměstnavateli a také podporují rozvoj svých regionů v oblasti spole-čensko-sociálních aktivit. V posledních letech firmy dokázaly rychle reagovat na nepříznivé okolnosti a flexibilně nacházet nová řešení a inovovat.


Platforma pro byznys a nové obchodní vztahy

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto lídrů v online Podnikatelské E-platformě Helas českých firem a korporací, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.

„Účast v projektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci. To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje Helena Kohoutová.

V roce 2022 je Helas v přímém kontaktu s 362 společnostmi, což představuje téměř 122 miliard korun kumulovaného obratu a více než 36 tisíc zaměstnanců. Dvě třetiny firem exportují a 50 procent z nich jsou firmy rodinné. Vedle ryze českých společností jsou součástí platformy i významné české a zahraniční korporace, odborníci a osobnosti dnešní doby.

„Patronem Ocenění Českých Lídrů je český ekonom a myslitel Tomáš Sedláček, který spolu s dalšími osobnostmi, jako expertní tým, zaštiťují Podnikatelskou platformu Helas. Pro komunikaci členů platformy vznikla ve spolupráci s Microsoft digitální Podnikatelská E-Platforma a realizujeme i další aktivity pro vzájemné propojení, spolupráci a rozvoj. Aktuálně vydáváme také zajímavé zprávy v online zpravodajství Helas Byznys News, novém tištěném magazínu Horizont Point a velkým význam má i naše knižní trilogie Svou vlastní cestou se svými dvěma vydanými díly,“ dodává Helena Kohoutová.


Jaké obory jsou v nejlepší kondici?

„Nejvíce nominovaných firem působí v oboru výstavby budov, silniční nákladní dopravy a velkoobchodu. Připadá na ně téměř pětina nominantů. Dobré ekonomické výsledky jsme v minulých letech zaznamenali především u společností z chemického a farmaceutického průmyslu. Výrazný nárůst tržeb vykázaly také e-shopy a na ně navazující dopravní (logistické) společnosti,“ popisuje místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

V Praze má sídlo čtvrtina nominovaných společností, po 12 procentech mají zastoupení Moravskoslezský a překvapivě i Zlínský kraj, který je na rozdíl od dvou předchozích poměrně malým regionem. Tři čtvrtiny nominovaných společností fungují na trhu více než 20 let.

Tyto společnosti mají podle Pavla Fingera dostatek zkušeností s tím, jak se úspěšně přizpůsobovat měnícím se ekonomickým podmínkám, včetně dopadů pandemie, rostoucí inflace a narušeným dodavatelským řetězcům.


Třetina jsou malé firmy do 100 zaměstnanců

Více než třetina nominovaných společností má méně než 100 zaměstnanců. Více než 200 zaměstnanců má 27 % z nich. Nejvyšší počet zaměstnanců v rámci nominovaných společností je 1 548, nejnižší pak 44.

„Cenu Odpovědného podnikání OCL letos vyhrála společnost NEMA spol. s.r.o., která od společnosti CRIF získala dobré ESG skóre. Věnuje se rovněž ochraně životního prostředí a má dobré vztahy se svými obchodními partnery i akcionáři“, doplňuje Pavel Finger.


Kde je největší potenciál tuzemských podniků?

Patronem nové Ceny za největší potenciál je jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors. Kde se podle jejích zástupců skrývá v současném složitém období největší potenciál tuzemských podniků a může být pro tuzemské firmy současná krize ještě složitější než ta covidová?

„Současná krize jistě bude pro tuzemské firmy mnohem náročnější než ta covidová. Kromě narušených dodavatelských řetězců se aktuálně potýkají s extrémním nárůstem nákladů na výrobní zdroje a financování, klesající poptávkou a výrazně vyšší makroekonomickou nejistotou, což je negativně ovlivní jak letos, tak ještě minimálně během příštího roku,“ říká Vjaceslav Lypko, investiční ředitel a ředitel pro Českou republiku Enterprise Investors.

Současná situace dopadne především na malé a slabší firmy. Lypko se obává, že mnoho z nich tuto krizi nemusí přežít. Naopak pro dobře řízené firmy postavené na silných základech se podle jeho slov nabízí řada příležitostí.

„Ty vyplývají z možnosti konsolidace jejich segmentů a získání většího tržního podílu. Pokud jim to současná situace dovolí, měly by české firmy i nadále investovat do zvýšení své efektivity a inovací, aby dokázaly udržet svou konkurenceschopnost v náročných podmínkách,“ upozorňuje zástupce Enterprise Investors.

Firmy, které nabízejí výrobky či služby s vysokou přidanou hodnotou by měly úspěšně konkurovat ostatním subjektům nejen na domácím trhu. V rámci české ekonomiky vidí Lypko velký potenciál v sektoru IT, který by měl do budoucna profitovat z pokračující digitalizace a přechodu na nové udržitelné technologie napříč ekonomikou.

„Vítězem kategorie pro největší potenciál se letos stala právě společnost z oboru IT, a to Actum, s.r.o. Nabízí inovativní řešení a úspěšně roste ve velice konkurenčním prostředí nejen v České republice, což se také odráží v jejích výborných finančních výsledcích. Věřím, že byznys společnosti Actum je postaven na dobrých základech a že by firma měla do budoucna úspěšně využít tržních trendů a nadále růst,“ dodává ředitel.


Přežití vyžaduje větší flexibilitu

Český byznys se formou partnerství v projektu OCL rozhodla podpořit i JŠK, advokátní kancelář. Její zástupce je i letos součástí poroty.

A v čem je podle něj projekt ocenění českých lídrů přínosný? „Přínosy ocenění vidím minimálně dva. Pro oceněné společnosti je to jasným a veřejným potvrzením jejich úspěchu, úsilí a tvrdé práce. A současně se stávají motivací a motorem pro ostatní. Dva roky pandemie, neutěšená geopolitická situace, energetická krize a vysoká inflace, to vše ovlivňuje trh a jednotlivé podnikatele. Úspěch, ale v mnoha případech i jen pouhé přežití, nyní vyžaduje daleko větší flexibilitu a schopnost improvizace managementu,“ říká u příležitosti vyhlášení výsledků Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.

„I to vnímáme jako jeden z motivů stabilního, a dokonce dlouhodobě rostoucího zájmu o právní služby ze strany klientů. Částečně se proměnila struktura a dynamika projektů, stejně jako chování trhu, naší prací ovšem stále zůstává pomoc s nalézáním nejlepších řešení pro klienta,“ dodává Tomáš Doležil.

Patronem nové kategorie Celorepublikový lídr se stala švýcarská společnost SwissLife.


Proč jste rozhodli podpořit projekt pro české podnikatele a stát se patrony kategorie Celorepublikový lídr?

„Přestože jsme švýcarská společnost, tak se při své každodenní práci setkáváme s majiteli a manažery českých firem a víme, že podnikání v každé době chce odvahu, dovednosti a je velkým závazkem vůči mnoha lidem. Proto jsme se rozhodli podpořit tento projekt a stát se patrony kategorie Celorepublikový lídr. Protože díky lídrům, úspěšným firmám může spousta lidí žít život dle svých představ,“ sděluje Martin Adámek, Premium Financial Advisor ve společnosti Swiss Life Select.

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.

„Jsem rád, že se české podnikání opět stává tím, čím byl za první republiky – světovým. Člověk může být jen hrdý na to, jak si podnikatelé a podnikatelky postupně vybudovali své jméno a přeji vám i nadále dobrodružného ducha, poctivou kvalitu a hluboký vhled do pravé podstaty vašeho výrobku či služby,“ vyzývá patron soutěže.


Souhrn a základní informace o firmách, které uspěly v jednotlivých regionech:

Vítězem za kraj Hlavní město Praha se stala společnost OKsystem a.s., na druhém místě skončila Actum, s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti Grada Publishing, a.s.


Jihočeský kraj ovládla firma AGRO-partner s.r.o., druhé místo získala NEMA, spol. s r.o. a na třetím místě se umístila společnost LIVA Předslavice, spol. s r.o.


Jihomoravskému kraji vévodí společnost OKNOSTYL group s.r.o., následována společnostmi ENBRA, a.s. na druhém místě a společností GUMEX, spol. s r.o. na místě třetím.


V Karlovarském kraji zvítězila společnost ASTOS Machinery a.s.


Královéhradecký kraj ovládla firma J 4 s.r.o., druhé místo získala GARLAND distributor, s.r.o. a na třetím místě se umístila společnost MATRIX a.s.


Vítězem za Liberecký kraj se stala společnost HOKAMI CZ, s.r.o., na druhém místě skončila CL-EVANS s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti SINGING ROCK s.r.o.


Moravskoslezský kraj ovládla firma ABEX Substráty a.s., druhé místo získala Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. a na třetím místě se umístila společnost FBT logistics, s.r.o.


Olomouckému kraji vévodí společnost Koutný spol. s r.o., následována společnostmi IDS CARGO a.s. na druhém místě a společností IPG Plasty s.r.o. na místě třetím.


V Pardubickém kraji zvítězila společnost Kamody s.r.o., na druhém místě skončila S U M O s.r.o. a třetí místo patří společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.


První místo v Plzeňském kraji získala společnost Jihozápadní dřevařská a.s., na druhém místě skončila DAGRO Automotive s.r.o. a třetí místo patří společnosti HOFMEISTER s.r.o.


Středočeský kraj ovládla firma UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., druhé místo získala VCHD Cargo a.s. a na třetím místě se umístila společnost KASTEN spol. s r.o.


Vítězem za Ústecký kraj ovládly firmy Gardenline s.r.o. na prvním místě a společnost Silnice Topolany a.s. na místě druhém.


Kraj Vysočina ovládla firma I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., druhé místo získala HTP s.r.o. a na třetím místě se umístila společnost GORDIC spol. s r.o.


Zlínskému kraji vévodí společnost HYDRAULICS s.r.o., následována společnostmi Kloboucká lesní s.r.o. na druhém místě a společností PARTR spol. s r.o. na místě třetím.


Celorepublikový lídr pod patronací Swiss Life Select OKsystem a.s.


Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors Actum, s.r.o.


Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau NEMA, spol. s r.o.


Projekt podporují:

Zakladatel:
Agentura Helas

Odborný garant:
CRIF – Czech Credit Bureau

Oficiální partner:
Enterprise Investors


Partneři:
Bergl Diamonds, Česká mincovna, Dataclue, Dobrá Tiskárna, ETERNAL BY HELENA, Eternal Essence - Harmony Health & Soul, Harmonelo, JŠK, advokátní kancelář, KLIMSZ, Logio, MICROSOFT, NSG Morison, Palatinum, Vere Prague