Nabízíme

♦ služby v pěstební činnosti – zalesňování, ochrana kultur proti buřeni, zvěři a hmyzím škůdcům, výroba a stavba oplocenek a individuálních ochran, zejména dřevěných, a další činnosti související s obnovou a výchovou lesních porostů.

♦ služby v těžební činnosti – naše firma disponuje 7 vlastními harvestorovými uzly. Jsme schopni pro vlastníka lesa zajistit veškeré druhy těžeb od probírek do 40 let až po mýtní úmyslné těžby, samozřejmostí je nabídka zpracování kalamit.

♦ služby v dopravě dříví – v současné době firma disponuje 14 odvozními soupravami (8 x s HR 6×4 pro odvoz výřezů, 2 x s HR 6×6 pro odvoz dlouhého dříví – návěs, 1x s HR 6×6 pro odvoz dlouhého dříví – natahovací přívěs, 3 x návěs bez HR) a dále v oblasti dopravy investuje. Dále firma zajišťuje rozvoz štípaného dřeva a jiných materiálů (oplocenkové díly, sazenice aj.) vlastním nákladním automobilem s kontejnerem. Všechny odvozní soupravy včetně těžebních mechanizačních prostředků jsou osazeny monitorovacími zařízeními se záznamem (kontrola GPS jednotlivých strojů).

♦ výroba a prodej palivového dřeva včetně štípaného – nově se naše firma zabývá na manipulačním skladu v Sušici výrobou štípaného palivového dříví (štípací automat POSCH) jakož i rovnaného dříví v délkách 1 – 2 m. Jedná se převážně o tvrdé palivové dříví (buk, dub), na požádání i jehličnatého a ostatního listnatého (bříza, olše aj.). Firma zajišťuje jeho rozvoz nákladním automobilem s kontejnerem, v případě menšího množství osobním automobilem s přívěsem (ceny, objednávky).

♦ obchod s dřevní hmotou – naší důležitou službou pro vlastníky lesa je výkup dříví. Firma nabízí odkup dřevní hmoty v surových kmenech (odvoz na manipulační sklad v Sušici) a odkup hotových sortimentů (odvoz ke konečným zpracovatelům). Vzhledem k velkým ročním objemům obchodovaného dříví a nadstandardním vztahům s velkými zpracovateli dříví v regionu jsme schopni vlastníkům lesa nabídnout nejvyšší výkupní ceny dříví. Prioritou je pro nás dlouhodobá spolupráce a garance včasných plateb.

 

Naše firma klade maximální důraz na komplexní nabídku pro vlastníka lesa, která obsahuje těžbu dříví vlastními harvestorovými technologiemi, dopravu dříví vlastními odvozními soupravami a výkup dříví všech sortimentů a dřevin za maximální ceny.


Jihozápadní dřevařská a.s., IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237, Nádražní 351, 342 01 Sušice
Firma Jihozápadní dřevařská a.s.byla dne 6. září 1999 zapsána do obchodního rejstříku,
vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 821