Aktuálně

Pozvánka na konání řádné valné hromady společnosti Jihozápadní dřevařská a.s, dne 15.2.2018 v 15:00 hod.

Nový ceník paliva
Od 15.2.2017 vydáváme nový ceník paliva štípaného i jiného palivového dříví (snížení cen oproti ceníku minulému).

Společnost Jihozápadní dřevařská a.s. byla vybrána na základě svých ekonomických výsledků do renomované soutěže „Štiky českého byznysu“ pro rok 2017. V Plzeňském kraji jsme se umístili na pěkném pátém místě v absolutním pořadí tohoto kraje. Certifikát zde.

Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface počátkem roku 2005 s cílem identifikovat české prudce rostoucí podniky a podniky s předpoklady pro další růst. Cílem je nabídnout podnikatelské veřejnosti hodnověrný nástroj k posouzení střednědobé dynamiky a stability českých firem. Od roku 2017 převzala záštitu nad Štikami českého byznysu Hospodářská komora České republiky. Každoročně jsou vybírány firmy, které díky realizovaným vizím, inovacím, uvedením nových produktů či nalezením nových trhů dosahují stabilního nárůstu prodejů a zisku. Rozhodujícím kritériem jsou po splnění vstupních podmínek pouze ekonomické ukazetele. Vyloučením jakéhokoli individuálního posuzování je zaručeno zcela objektivní hodnocení každé firmy, přičemž naprosto nezáleží na její velikosti či oboru činnosti. Objektivně jsou tak zviditelňovány i menší a méně známé firmy, které obstojí v široké konkurenci a jsou tak i spolehlivými obchodními partnery pro ostatní. Hodnocení probíhá ve všech 14 krajích, v každém je vyhlášeno TOP 3 vítězných firem, následně Celorepublikový vítěz a Česká Štika – zvláštní cena poroty.

Informace o vzdělávací aktivitě

POVEZ – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Získali jsme dotace na vzdělávání

Společnost Jihozápadní dřevařská, a.s. věnuje velkou pozornost zvyšování kvalifikace a profesnímu vzdělávání svých zaměstnanců. Pro jaro a léto roku 2015 jsme pro naše zaměstnance připravili několik vzdělávacích aktivit, které můžeme realizovat díky příspěvku v rámci Národního individuálního projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001“. Tento projekt je financován z 85% z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15% z prostředků státního rozpočtu ČR. 
Společnost Jihozápadní dřevařská, a.s. bude díky poskytnuté finanční podpoře v období května a června realizovat následující vzdělávací aktivity:
• Harvestorová technologie, obtížné podmínky při těžbě harvestory a odvoz vyvážecími soupravami
• Používání chemických látek v lesnictví
• Přibližování dřeva s pomocí železného koně
Tyto vzdělávací aktivity mají významný potenciál jak pro růst podniku a jeho konkurenceschopnost, tak i pro samotné zaměstnance, jejich odborný růst a zvýšení adaptability na trhu práce.

Velmi si vážíme důvěry plynoucí ze získání finanční podpory a věříme, že finanční prostředky využijeme kvalitně a efektivně.

Jihozápadní dřevařská a.s., IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237, Nádražní 351, 342 01 Sušice
Firma Jihozápadní dřevařská a.s.byla dne 6. září 1999 zapsána do obchodního rejstříku,
vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 821